Vi gjør oss klar for den siste etappen til Dawson City

Vi ser Yukon River med sin gråaktige farge etter White River utløpet . Klondike River med utløp mot Yukon River har normal vannføring og kontrasten er påfallende stor

Dawson City i dag har også et eget særpreg

Dawson City litt på høsten

Dawson City

Dawson City har i dag et casino som i gamle dager

Kasino under gullrushet

I starten var også Dawson en teltby

Litt av en gjeng !

Paradise Alley trenger neppe en nærmere redegjørelse

Dawson City var også plaget med branner

Utrolig med folk under gullrushet og det var så som så med santærforholdene . Ikke rart det brøyt ut tyfus en periode

Nede ved elvekanten. Vi ser også noen av båtene som ble bygd oppe ved Lake Bennet

Her feirer de nasjonaldagen til USA, 4 juli 1998

Stor aktivitet i byen

En sliten gullgraver

En som har sloknet på gata

Folketettheten var rimelig stor i sentrum av byen

Mange som venter på posten...

Her veies det gull !

Her bygges det nye hus