Vår tur fra 2005 blir publisert i bokutgivelse første kvartal i 2020

.