Dampkjelen til Charley Anderson

Dampkjelen til Charley Anderson "Lucky Swede"

Charley Anderson

Charley Anderson "Lucky Swede " sammen med sin hund. I første rekke nr 3 ser vi Linus Todal. Disse 3 bildene ovenfor er i familiens eie og tilhørte Linus Todal

Dette avisbildet fant jeg på Dawson Museum og som bekrefter at de bilder vist ovenfor virkelig er

Dette avisbildet fant jeg på Dawson Museum og som bekrefter at de bilder vist ovenfor virkelig er "Lucky Swede" som er omtalt i dagboken til Linus Todal. Det var ingen i familien som visste hvem "Lucky Swede" egentlig var .

Samme bilde fant vi i et avisutklipp i Dawson Museum. Avtegnet fra bilde ovenfor

Samme bilde fant vi i et avisutklipp i Dawson Museum. Avtegnet fra bilde ovenfor

Beviset på at Charley Anderson og Linus Todal var på Eldorado Creek skjerp nr 29

Beviset på at Charley Anderson og Linus Todal var på Eldorado Creek skjerp nr 29

Del denne siden