Dampkjelen til Charley Anderson "Lucky Swede"

Charley Anderson "Lucky Swede " sammen med sin hund. I første rekke nr 3 ser vi Linus Todal. Disse 3 bildene ovenfor er i familiens eie og tilhørte Linus Todal

Dette avisbildet fant jeg på Dawson Museum og som bekrefter at de bilder vist ovenfor virkelig er "Lucky Swede" som er omtalt i dagboken til Linus Todal. Det var ingen i familien som visste hvem "Lucky Swede" egentlig var .

Samme bilde fant vi i et avisutklipp i Dawson Museum. Avtegnet fra bilde ovenfor

Beviset på at Charley Anderson og Linus Todal var på Eldorado Creek skjerp nr 29